Třídní schůzky

Vážení rodiče,

úterý 11.10. od 17,30 h.Vás zveme na pravidelné třídní schůzky.

Od 17 h. bude probíhat Rada Rodičů (zvolení zástupci z každé třídy) v ředitelně.

Zástupci informují ostatní rodiče o probíraných tématech na třídních schůzkách každé třídy od 17:30 h.

V 17:45 máte možnost v prostorách herny uhradit rodičovský příspěvek cca 1200,-/dítě (bude se schvalovat na RR).

Organizace provozu MŠ během školy v přírodě

Třída Žabiček bude zavřená.

 

Provoz od 6,30-7,30 bude pouze ve třídě Berušek.

Akce a divadla

Přehled akcí pro letošní školní rok.

 

Další školní i třídní akce i výlety budou dále upřesňovány.

 

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA - škola v přírodě

Vážení rodiče,

ve středu 14.9. v 16:15 hod. " proběhne informativní schůzka ohledně Školy v přírodě. Sejdeme se ve třídě "Motýlků".

PLAVÁNÍ

Ve čtvrtek 8.9. 2016 začíná pro přihlášené děti první hodina plaveckého kurzu.

Důležitá informace: