Třída BERUŠEK - ČERVENÁ

 

 

 

Třídní vzdělávací program


školní rok 2017-2018


 

II. třída Berušek

 


Letem světem s písničkou

 


Zpracovala: Dana Žáková


 


 


ÚvodNámětem pro Třídní vzdělávací program (TVP) je poznávání světa. Aktivity se budou vzájemně propojovat s hudbou a písničkami tak, aby děti poznaly, že harmonie je základ šťastného života.


Prostřednictvím příběhu o kamarádství a pomoci pochopí přesné zákonitosti žití, osobnostního rozvoje každého jedince a světového vývoje, neboť jsme součástí multikulturní společnosti. Abstraktní podobu světa můžeme vnímat prostřednictvím lidí, zážitků, situací, zvuků a hudby, se kterými se každodenně setkáváme. Rádi bychom prostřednictvím TVP zachytili rozmanitost, barevnost „našeho“ světa, zprostředkovali a uchopili co nejvíce informací, které dětem usnadní orientaci v „dospěláckem“ světě.


 


              


Hlavní záměry TVPTřídní vzdělávací program je založen na osobnostně orientovaném modelu výchovy dítěte podle jeho potřeb a možností. Dítě se učí vlastní organizací hry, činností a hodnocením svých schopností. Využívá k tomu širokou nabídku různých příležitostí připravených v mateřské škole, nebo vyplývajících z událostí v okolí a rodiny.


Prostřednictvím hry povedeme dítě k samostatnosti při řešení svých i vnějších problémů a konfliktů tak, aby nevolilo nejsnazší cestu, tj. přes dospělé, ale hledalo samo způsoby a cesty řešení problémů. Jen tak si začne uvědomovat samo sebe, bude uspokojeno svými úspěchy a tím co dokáže. Respektujeme individualitu dítěte a jeho potřeby.


Koncepce vzdělávání spočívá nejen v řízených činnostech, ale ve všech spontánních a nahodilých aktivitách během dne a také v realizaci společných meziškolních projektů.


Cílem je předávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků dle individuálních možností a rozvíjet samostatnost, sebevědomí a tvořivost dítěte. Hlavním znakem je spontaneita, tvořivost, komunikativnost a aktivita.


Výstupem by měly být fyzicky zdatné děti se vztahem k přírodě, hudbě, mateřskému jazyku (k českému jazyku), schopné komunikovat s druhými, spolupracovat, nacházet různé způsoby řešení situací a sporů, se zájmem o okolní svět.


Pro tento vytyčený hlavní záměr chceme získat důvěru spolupráci rodičů, neboť bez nich by nebyly prožitky úplné.


 


 


 


Realizace TVPPrůvodcem tvořeným Třídním vzdělávacím programem je kniha Hany Šťastné a Václava Bratrycha O čtyřech flétničkách. Obsahuje příběh rodiny Flétničkových, ve které je veselo, zpívají si a hrají.


Každý člen rodiny - flétnička Soprinka, bráška Tenůrek, maminka Altinka a tatínek Tenůrek má své místo, úlohu, prožívají spoustu zážitků. Soprinka však svojí neopatrností ztratí svoji písničku a všichni se snaží ji najít a navrátit jí hlásek.


Písničky, které budou provázet jednotlivá témata (Barvy podzimu, Schovávaná s jablíčky, Čertí kolíbačka, Jede zima, jede, Pohádková písnička, Pan Karneval atd.) mají symbolizovat pomyslný most mezi prožitkem a skutečností, kterou budou děti objevovat prostřednictvím volených integrovaných bloků.


Děti si prostřednictvím prožitkového učení obohatí obrazotvornost, schopnost vyjadřovat své pocity, nálady, přání různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, pohybovými). Příběhy flétniček jim odhalí i tajemství empatie a snahy pomoci kamarádovi. Změny hudebních stylů budou podbarvovat přemýšlení, proč dochází k změnám v přírodě, jaká je úloha dítěte v kolektivu, budou prožívat jednotlivé aktuální události nebo svátky, objevovat rozmanitosti světa.


Snahou je zapojení rodičů do třídního dění a společně u dětí rozvíjet vše krásné dětské.


Vycházíme z požadavků na rozvoj osobnosti 4,5 letých dětí a k přípravě předškoláčků na vstup do ZŠ. Zde budeme ctít Desatero předškoláka (viz MŠMT nebo web MŠ „ Předškolák“).


 


Denně se budeme setkávat v komunitním kruhu u ubrusu s hudebními motivy, keramickým obrazem světa a přiléhavým říkadlem, které zmotivuje děti ke zvídavosti:


 


                                  Haló, haló, řekni dětem,


                                  kdo chce s námi letět světem?


                                  V notičky se proměníme,


                                  s písní světem proletíme.


                                  Kam doletím? Už to vím,


                                  co se dneska naučím.


                                  S naší milou písničkou


                                  poznáme Zemi celičkou.


 


Po splnění tématu dáme na „notovou osnovu světa“ jednu notičku, což na závěr bude nalezená skladba ztracená flétničková písnička Soprinky, kterou jí podle příběhu z knihy O čtyřech flétničkách pomohou najít všichni kamarádi a utvoří ucelený harmonický prožitek školního roku.


 


Rodiče o aktivitách třídy Berušek budou informováni na nástěnkách.